Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek  
děti, důchodci, studenti, dospělí zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
Ztráta čtenářského průkazu 10 Kč
Poškození čárového kódu 20 Kč
Ztráta knihy  
- trojnásobek původní ceny + 20 Kč za zpracování  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.